• Cena přístrojů

 • VoIP - ústředny

 • HandyTone 486 Analog Telephone Adaptor - 1 650 Kč

 • HandyTone 486 Analog Telephone Adaptor
 • Tato analogová VoIP brána je vhodná pro ty klienty, kte?í cht?jí používat sv?j stávající analogový telefon. Za?ízení obsahuje dva ethernetové porty RJ45, díky ?emuž je možné bránu v?adit jako prvek mezi po?íta? a internetovou p?ípojku. Pro provoz brány není pot?eba mít zapnutý po?íta?. Brána podporuje v?tšinu standardizovaných kodek?, v?etn? dnes populárního G.729, který je charakteristický nízkými nároky na propustnost internetové linky. Další nespornou výhodou brány je možnost p?ipojení stávající analogové linky (nap?. ?eského Telecomu) a pouze zvolit p?edvolbou, zda hovor bude u?in?n p?es VoIP nebo p?es sí? Vašeho stávajícího operátora.
 • Signamax IP Gateway / 1xWAN / 1xLAN / 1xFxo - 1 750 Kč

 • Signamax IP Gateway / 1xWAN / 1xLAN / 1xFxo
 • Signamax 065-9051 je 1portová telefonní gateway s podporou IP Sharingu. za?ízení obsahuje funkci NAT a umož?uje uživatel?m p?ipojení k internetu p?es tuto bránu. Samoz?ejmostí je p?ipojení analogového telefonu k tomuto za?ízení. Jedná se tedy o standardní za?ízení, které dokáže p?ivést Voice-over-IP (VoIP) aplikace do domácností, SMB ?i firmám.
 • VoIP - telefony

 • Grandstream Budgetone 101 - 1 400 Kč

 • Grandstream Budgetone 101
 • Grandstream Budgetone 101 je dostupný a kvalitní IP telefon s 12timístným LCD displejem a velkými tla?ítky ?íselníku. Konfigurace telefonu je možná p?es ?íselník telefonu nebo webové rozhraní. Podpora všech posledních technologií a kodek? je samoz?ejmostí. Pro tento telefon výrobce stále vyvíjí nové firmwary, díky ?emuž m?žete o?ekávat, že p?ístroj bude v budoucnu obsahovat nové funkce a budou vy?ešeny p?ípadné stávající problémy.
 • WELL 3130IF VoIP telefon, Router, Firewall - 1 750 Kč

 • WELL 3130IF VoIP telefon, Router, Firewall
 • Jedná se o telefon se zajímavým designem a p?ehledným ovládání. WELL 3130IF je unikátní tím, že je vybaven funkcemi NAT a DHCP serveru, firewallem a samoz?ejm? i dv?ma ethernetovými porty.

 • VoIP telefon IPF-102,Router 2xRJ45/SIP/H32 - 2 100 Kč

 • VoIP telefon IPF-102,Router 2xRJ45/SIP/H32
 • Novinka - VoIP telefon s integrovaným routerem Pokud hledáte levný, ale kvalitní IP telefon s integrovaným routerem, je IPF-102 tou správnou volbou. Proti jiným ?ešením vyniká p?edevším velmi ?istým a nezast?eným zvukem a velmi snadnou konfigurací, díky ?emuž se stává telefonování prost?ednictvím internetu stejn? p?íjemné jako klasické pevnolinkové. Pak už jen záleží vše na vhodném zvolení kodeku (nastavení telefonu) a dostate?n? kvalitním p?ipojení k internetu. Díky integrovanému routeru m?žete k telefonu p?ipojit také p?epína? a tak snadno umožnit všem po?íta??m p?ístup do internetu po jednom sdíleném p?ipojení.
 • Linksys VoIP telefon / SIP / SPA921 - 2 400 Kč

 • Linksys VoIP telefon / SIP / SPA921
 • Stylový a p?edevším funk?ní design to je VoIP telefon Linksys SPA921. Je ideální pro residence, firmy, ale i domácnosti využívající služby IP telefonních operátor?, pobo?kových úst?eden (IP PBX) nebo pro rozsáhlá ?ešení postavená ?ist? na této technologii. SPA921 využívá nejnov?jších technologií a standard? pro zajišt?ní maximální kompatibility a vysoké kvality služeb. Jako další benefit, je ze strany Linksys poskytována i kvalitní technická podpora, nyní dostupná i v ?eském jazyce.
 • Softwarové telefony

 • Softwarové telefony jsou alternativou ke klasickým telefonním přístrojům. Jejich hlavní výhodou je pořizovací cena, kdy většinou jsou poskytovány zdarma. Díky softwarovému telefonu můžeme volat stejně komfortně jako prostřednictvím klasického stolního telefonu. Jedinou, ale asi klíčovou nevýhodou, je fakt, že softwarový telefon potřebuje pro svou činnost mít neustále zapnutý počítač, na kterém běží, v opačném případě je telefonní číslo nedostupné. Softwarový telefon je ideální volbou pro uživatele, kteří se rozhodnou vyzkoušet službu VoIP.
 • X-lite www.xten.com návod nastavení
 • SJPhone www.sjlabs.com návod nastavení
 • Ceny jsou uvedeny včetně DPH