• Úvod do VoIP

  • Jedná se o předplacenou službu, která umožňuje telefonování prostřednictvím internetové sítě s vazbou na klasické telekomunikační ústředny. V praxi to znamená, že má klient své veřejné telefonní číslo (stejně jako u pevné linky), z něhož se dovolá na kterékoliv místo na světě, a to jak na pevné linky, tak i samozřejmě do mobilních sítí. A stejně tak se na toto veřejné telefonní číslo dovolá kdokoli, prostřednictvím jakéhokoli operátora v jakékoli zemi. Klient tedy nepozná rozdíl oproti stávající telefonní lince dominantního operátora.

  • Stačí se tedy zaregistrovat a získáte tak veřejné telefonní číslo, z něhož můžete libovolně telefonovat. Vaši známí nepoznají rozdíl, Vy ano. Rozdíl k lepšímu. Hlavní výhody oproti pevné lince jsou:

    • Neplatíte žádné paušální poplatky, nevybíráte z nepřehledných tarifů, nehrozí žádné dodatečné náklady. Nikomu se k ničemu neupíšete. Volejte kdy chcete a komu chcete. Máte naprostou volnost.

    • Online výpis hovorů a vyúčtování zdarma. Proč byste měli platit za informace o vašich voláních? Prostřednictvím online výpisů máte neustálý a naprostý přehled o cenách a délkách hovorů, a to již několik minut po zavěšení sluchátka. Tento systém Vám zajistí maximální kontrolu nad výdaji za volání. A to zcela zadarmo!

    • Kdykoliv můžete přestat. Neplatíte žádné ukončovací poplatky. Vždy voláte jen do výše svého kreditu. Pokud nechcete, nedobíjíte, nemáte náklady, ale příchozí volání tím nejsou zablokována. Svět se Vám dovolá.

    • Téměř nulové náklady na pořízení služby. Nejjednodušší technickou variantou pro zprovoznění služby je použití softwarového klienta ve spojení s mikrofonem a sluchátky. Po aktivaci účtu od nás obdržíte potřebné údaje k provozu, jako je číslo SIP serveru a hlavně přístupové jméno a heslo. Tyto údaje poté zadáte do nainstalovaného software a můžete telefonovat.