• Jak vybírat připojení

 • Nenechte se vodit za nos při výběru internetového poskytovatele!

  • Rozhodujete se jakého si zvolíte poskytovatele připojení k Internetu ?

  • Nevyznáte se v technických parametrech nabízených služeb ?

  • Nevíte co je to veřejná IP, Agregace, FUP, Upstream nebo Downstream ?

  • Chcete mít nejkvalitnější a zároveň cenově dostupné služby a třeba i něco navíc ?

 • Nabízíme Vám konzultaci zcela zdarma (osobně, telefonicky nebo e-mailem).
 • Pro začátek vysvětlíme několik důležitých pojmů ! Co je to …

  • AGREGACE

   Sdílení jedné linky nebo kapacity určitým počtem uživatelů. Například linka 8 Mbit/s s agregací 1:50 znamená, že se dělíte o linku 8 Mbit/s s dalšími 49 klienty !!!

  • FUP = Fair User Policy

   Jeho smyslem je zamezit tomu, aby jeden uživatel přílišným využíváním svého internetového připojení omezoval ostatní uživatele. Jeho funkce spočívá v tom, že pokud uživatel během určitého časového období (např. 24 hodin,den, měsíc) stáhne z internetu větší množství dat než smí, tak je nějak postižen. Nejčastěji tím, že se výrazně sníží rychlost jeho internetového připojení. Toto omezení trvá pouze do konce výše zmíněného časového období a pak opět funguje normálně.

  • VEŘEJNÁ IP

   Jedinečná adresa PC nebo jiného zařízení. Pomocí IP adres komunikují jednotlivé PC v rámci sítě a Internetu. S veřejnou adresou lze lépe navazovat spojení se světem a umožňuje lepší obousměrnou komunikaci. Veřejná IP není většinou zahrnuta v ceně připojení – je zpoplatněna.

  • DOWNSTREAM=DOWNLOAD

   Rychlost stahování dat směrem k uživateli. Rychlost stahování je ovlivněna výběrem nabídnuté služby – rychlost je současně ovlivněna AGREGACÍ a FUP.

  • UPSTREAM=UPLOAD

   Rychlost odesílání dat směrem od uživatele. Komunikace je vždy obousměrná. Některé služby mají rozdílnou rychlost pro stahování a odesílání !!!

  • LATENCE – ODEZVA

   Časový údaj, který udává dobu zpoždění signálu při komunikaci. Latence je důležitá pro stabilitu a kvalitu připojení. Čím vyšší latence, tím horší odezva. Důležité pro náročné aplikace a pro internetové hráče. Latence se uvádí v ms/s.

  • JITTER

   Časový rozkmit mezi jednotlivými odezvami.

  • SYNCHRONNÍ-ASYNCHRONNÍ-FULL DUPLEX

   Synchronní (full duplex) provoz je obousměrný provoz, kdy jsou využity 2 kanály a to jeden pro download a druhý pro upload současně. Provoz je tak neomezený a ničím není limitovaný. Asynchronní provoz je provoz po jedné lince, kdy se o provoz uploadu a downloadu časově dělí – provoz je tímto limitován.

  • Kbit/s – Mbit/s

   Jednotky rychlosti jsou uváděny v kbit/s nebo v Mbit/s. Někteří poskytovatelé uvádějí rychlost v Kbit/s někteří v Mbit/s – převod jednotek je velmi jednoduchý : 1024 kbit/s = 1 Mbit/s , 4096 kbit/s = 4 Mbit/s, 8192 kbit/s = 8 Mbit/s.

  • Druhy připojení podle kvality

   Pro připojení k Internetu se využívá mnoho technologií. Každá technolgie má své pro a proti. Z hlediska kvality a spolehlivosti je nejkvalitnější připojení pomocí optického kabelu – nedochází zde k žádnému rušení a kapacita přípojky není prakticky omezená.
   Pro porovnání následuje malá tabulka !

 • Technologie Kvalita přípojky Cena přípojky Agregace FUP Synchronní asynchronní Latence Download Upload
  Optická přípojka Vysoká 1000 - 5000 Někdy Ne Synchronní Do 2 ms Neomezený Neomezený
  ADSL Střední 1 - 5000 Až 1:50 Někdy Asynchronní Do 10 ms Max 20 Mbit/s Max 512 kbit/s
  Kabelová TV Střední 1 - 5000 Někdy Někdy Asynchronní Do 25 ms Max 20 Mbit/s Max 1 Mbit/s
  WIFI 2.4 Ghz Nízká 2000-4000 Někdy Někdy Asynchronní Do 5 ms Max 4 Mbit/s Max 2 Mbit/s
  WIFI 5 Ghz Nízká 3000-8000 Někdy Někdy Oboje Do 5 ms Max 15 Mbit/s Max 10 Mbit/s
  Laser spoj Vysoká 150000 a více Žádná Ne Synchronní 1-2 ms 100 Mbit/s 100 Mbit/s
 • V tabulce je uvedena pouze část vlastností jednotlivých připojení. Není zde uveden vliv počasí a možnost zarušení spojů (hlavně u bezdrátových technologií dochází k častému zarušení linky – tím pádem zhoršený příjem Internetu).

 • Na co si dát pozor ?

  • Zjistit si veškeré technické vlastnosti linky – to je hlavně typ přípojky, zda je aplikována agregace a FUP, je-li linka synchronní, jakou má poskytovatel přípojku do internetu, jak je zajištěn servis, jaké služby lze na dané lince provozovat atd.

  • Dalším nešvarem poskytovatelů je uvedení slovíčka „AŽ“ u rychlosti připojení, čímž Vám jako zákazníkovi vlastně negarantují danou rychlost – slovíčkem „až“ uvedou maximální rychlost, kterou za vhodných podmínek lze dosáhnout !!!

  • Neskočte na lep jednoduchým reklamním trikům – přečtěte si pořádně smluvní podmínky, nevažte se zbytečně dlouhou smlouvou, poraďte se s odborníky, ověřte si kvalitu u stávajících zákazníků ….